น้ำพุร้อนสันกำแพง

ประวัติความเป็นมาของน้ำพุร้อนสันกำแพง

เดิมที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า และมีธารน้ำร้อน บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ชาวบ้านจะมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ อาบน้ำแร่ ต้มหน่อไม้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 น้ำมันมีราคาแพง รัฐบาลจึงมองหาแหล่งพลังงานทดแทนที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแทนน้ำมัน ซึ่งพื้นที่ของน้ำพุร้อนสันกำแพง อยู่ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพง ตามพระราชดำริ

จากการสำรวจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2515-2526 พื้นที่นี้มีพลังงานความร้อน เพีองพอสำหรับใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าแพงกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมัน โครงการนี้จึงถูกระงับไว้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพง จำกัด โดยมี ฯพณฯ ดร. ประกอบ หุดสิงห์ เป็นประธานโครงการฯ ให้การสนับสนุนให้บริเวณน้ำพุร้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 31 ไร่ และอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยจำนวน 44 ไร่

จึงได้มีการร่วมลงทุนกันระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพง จำกัด ใช้ชื่อว่า “น้ำพุร้อนสันกำแพง” โดยรว่มลงทุนฝ่ายละ 1 ล้านบาท ทำการก่อสร้างอาคาร อาบน้ำแร่ ร้านอาหาร ซุ้มพักผ่อน สถานที่จะหน่ายของที่ระลึก ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยทำการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2527 เวลา 15.00 น. โดยมี ฯพณฯ ดร. ประกอบ หุดสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิด

การเดินทางไปน้ำพุร้อนสันกำแพง

น้ำพุร้อนสันกำแพงตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดไห้เขาชมทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 8.00 น – 21.00 น บัตรผ่านประตูบำรุงสหกรณ์คนละ 30 บาท  มีบริการห้องอาบน้ำแร่และบริการที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานน้ำพุร้อนสันกำแพง โทร. 053 929 077, 053 929 099

1. รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทาง 2 เส้นทางคือ
– หรือเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง-หมู่บ้านออนหลวย-น้ำพุร้อน มีป้ายบอกชัดเจนตลอดเส้นทาง
– เส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง- สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้สัก-น้ำพุร้อน (เส้นทางนี้จะผ่านถ้ำเมืองออน ซึ่งอยู่ห่าง จากน้ำพุร้อน 4 กิโลเมตร)

2. รถโดยสารสารธารณะ
หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะเดินทางไปโดยรถประจำทางก็สามารถทำได้ โดยขึ้น รถจากสถานีขนส่งช้างเผือก ไปยัง สันกำแพงและเช่าเหมารถสองแถวจากสันกำแพง ไปน้ำพุร้อนราคาประมาณ200 บาทต่อคัน นอกจากนี้ยัง มีรถบริการของน้ำพุร้อนซึ่ง ออกจาก ททท. เชียงใหม่ เวลา 10.00 น. และกลับจากน้ำพุร้อนเวลา13.00 น. ทุกวัน ในราคา 80 บาทต่อคน

hotspring-sunkumpang-02
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-03
ร้านค้า น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-04
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-05
ไข่สำหรับนำไปแขวนในบ่อน้ำร้อน
บ่อน้ำร้อนสำหรับต้มไข่ น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
บ่อน้ำร้อนสำหรับต้มไข่ น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-06
บ่อน้ำร้อนสำหรับต้มไข่ น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนในบ่อนี้มีอุณหภูมิสูงถึง 105 องศา เราสามารถนำไข่ที่ซื้อมาแขวนไว้ที่ตะขอด้านในเพื่อต้มให้สุก

การต้มไข่

– ไข่ลวก ใช้เวลา 3 นาที

– ไข่ยางมะตูม ใช้เวลา 5-6 นาที

– ไข่สุก 10-15 นาที

hotspring-sunkumpang-13
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-11
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-09
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

hotspring-sunkumpang-08 hotspring-sunkumpang-10 hotspring-sunkumpang-12

น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-25
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

ค่าบริการอาบน้ำแร่

– ตักอาบ 20 บาท

– แช่อาบ 40 บาท

– สระอาบน้ำแร่แบบโอโซน ผู้ใหญ่ 50 บาท , เด็ก 30 บาท

– เรือนพัก 200 บาท

– แช่รวม 300 บาท

สระว่ายน้ำ น้ำแร่ น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
สระว่ายน้ำ น้ำแร่ น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-18
สระว่ายน้ำ น้ำแร่ สำหรับเด็ก น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-16
สระว่ายน้ำ น้ำแร่ น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-17
สระว่ายน้ำ น้ำแร่ น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทางน้ำไหลยาวจากบ่อน้ำร้อนใหญ่ เราสามารถแช่เท่าได้ ใครชอบร้อนๆ ก็แช่ที่ต้นน้ำ ชอบอุ่นๆ ก็เดินออกมาหน่อย บ่อแช่เท้านี่แช่ได้ฟรี

ทางน้ำไหลมาจากบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทางน้ำไหลมาจากบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-27
ทางน้ำไหลมาจากบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-22
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
hotspring-sunkumpang-20
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

hotspring-sunkumpang-21 hotspring-sunkumpang-23

น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

ที่พัก

– เช่าสถานที่พักแรม 50 บาท/คน

– บ้านพัก 1,000 – 1,200 บาท/คืน

– เต๊นท์ 150 บาท/คน

น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

admin

admin

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม
admin

admin

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม

Create AccountLog In Your Account