ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
“ผาช่อ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ และเปลี่ยนเส้นทางผ่านระยะเวลาอันยาวนานกลายเป็นผาสูงและเสาดินรูปร่างแปลกตา ซึ่งวันนี้ถูกยกเทียบให้เป็น “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย”

ผาช่อ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน จนทำให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนบริเวณแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางเดินของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อนกรวดหินกลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดิน จนกระทั่งแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทาง ไหลผ่านไปที่อื่น ตะกอนแม่น้ำปิงก่อตัวทับถมกันเป็นชั้น ๆ และถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผามีลวดลายสวยงามมีลักษณะเป็นกำแพงและเสาขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง ผาช่อเป็นหน้าผาสูงประมาณ 30-50 ม.

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
pah-chor-02
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
pah-chor-03
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง

นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงผาช่อ ภายในอุทยานฯ ยังมียังมีเส้นทางเดินป่าชมทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงน้ำตกอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกขุนป๊วย น้ำตกม่านฟ้า น้ำตกโป่งน้อย น้ำตกโป่งสมิด ฯลฯ

หากนักท่องเที่ยวจะมาชมผาช่อต้องขับรถมาที่ตำบล ยางคราม อ. ดอยหล่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแม่วาง จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อเป็นไกด์นำทาง

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
pah-chor-05
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
pah-chor-06
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง

การเดินทาง
ผาช่อตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ หากเดินทางมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ ให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 108(เชียงใหม่-ฮอด)ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปอ.แม่วางระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วาง

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
pah-chor-08
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
pah-chor-09
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
pah-chor-10
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง

admin

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม
admin