อำเภอนันทบุรี

อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่ (อำเภอที่ 26 ของจังหวัดเชียงใหม่)

อำเภอนันทบุรี เป็นชื่อเดิมของ ต.ม่อนจอง ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ตามหลักฐานที่บันทึกบนใบลาน เป็นอักษรไทยล้านนา ที่ระบุว่า “เมืองตี๋นนันทบุรี” อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 290 กิโลเมตร ห่างจาก อ.อมก๋อย 76 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ประชากร 15,442 คน จำนวน 4,751 ครอบครัว ประกอบด้วย 4 ชนเผ่า คือ พื้นเมือง กะเหรี่ยง มูเซอ และม้ง รวม 25 หมู่บ้าน

อำเภอนันทบุรี เป็น อีกหนึ่งอำเภอที่น่าจับตามองมากของจังหวัดหวัดเชียงใหม่ โดยประกอบไปด้วยพื้นที่ของต.แม่ตื่นและต.ม่อนจอง และทั้งสอง ตำบลนั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เดิมนั้นอยู่ในเขตปกครองของอ.อมก๋อย หนึ่งใน 25 อำเภอของจังหวัด เชียงใหม่

โดยอำเภอนันทบุรีนั้นถือ ว่าเป็นอำเภอที่มีการจัดตั้งเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องจากพระองค์เสด็จพระ ราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องจากอยู่ห่างจาก อ.อมก๋อย 76 กิโลเมตร การคมนาคมไม่สะดวกเข้าถึงบริการรัฐลำบาก

สำหรับ การท่องเที่ยวในเขตอำเภอนันทบุรีนั้น สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อน จอง โดยสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ได้แก่ ดอยม่อนจอง น้ำตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น และอื่นๆ

อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-02
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-03
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-04
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-05
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-06
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-6.2
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-07
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-08
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-09
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-10
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-11
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-12
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-13
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-14
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-15
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-16
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-17
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
nuntaburi-18
อำเภอนันทบุรี สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือแห่งเชียงใหม่
admin

admin

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม
admin

admin

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม

Create AccountLog In Your Account