Tag: น้ำพุร้อนโป่งกุ่ม

ดอยสะเก็ด ออนเซ็น (น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด)

ดอยสะเก็ด ออนเซ็น (น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด)

โครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว (Spa City and Onsen Villa) ของน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด (น้ำพุร้อนโป่งกุ่ม) ได้มีการปรับปรุงใหม่