Tag: อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ออบหลวง

ออบหลวง

หน้าผาจูบกัน ออบหลวงอุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทาง


คลิก ขึ้นข้างบน