Author: admin

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยนาย ฮาโรลด์ เมสัน ยัง (Mr.Harold Mason Young) มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน ผู้เข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนการยังชีพในป่าให้แก่พวกทหาร

เชียงใหม่

เชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นาม ล้ำค่านครพิงค์เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม “นพบุรีศรีนครพิงค์” ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อกว่า

ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป

ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่ง Continue reading ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่3(รุ่น16กิโล)

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่3(รุ่น16กิโล)

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง  

คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

bangkok-1
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-2
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-3
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-4
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-5
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-6
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-7
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-8
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-9
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-10
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-11
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
bangkok-12
คู่มือท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร