อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม

อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรและแหล่งประมงที่สำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตแบบพอเพียงแก่ราษฏรบริเวณใกล้เคียง   ได้รับการพัฒนาจากส่วนราชการที่เกี่ยวของ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีพื้นที่ประมาณ 178 ไร่ โดยมีเกาะกลางน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลยุหว่า (more…)

เวียงท่ากาน โบราณสถาน ๑,๐๐๐ปี

เวียงท่ากาน เป็นเมืองโบราณสำคัญแห่งหนึ่งที่พบหลักฐานการใช้พื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยหริภุญไชยจนถึงสมัยล้านนา   ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ลงมาราว ๔๐ กิโลเมตร (more…)

วัดท่าใหม่อิ(แม่อิ) มาแล้วมีความสุข

สันนิษฐานว่าวัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยกทัพขึ้นมารบกับพม่า ชื่อวัดมีที่มาจากพระนาม”พระนางมณีจันทร์” พระชายาของพระนเรศวร (more…)

สวนกุหลาบหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

จากดอกุหลาบสวยๆกลิ่นหอมๆในแปลงเข้าสู่กระบวนการการเพาะปลูกและดูแลแบบพิถีพิถันในระบบอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมี เดินทางสู่การแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มให้ทุกท่านได้รับประทาน (more…)
Close