Recent Posts

สภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่

สภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ – ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่4 (รุ่น50กิโล)

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่4 (รุ่น50กิโล)

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยนาย ฮาโรลด์ เมสัน ยัง (Mr.Harold Mason Young) มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน ผู้เข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนการยังชีพในป่าให้แก่พวกทหาร (more…)

เชียงใหม่

เชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นาม ล้ำค่านครพิงค์เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม “นพบุรีศรีนครพิงค์” ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อกว่า

ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป

ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่ง

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

(more…)

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่3(รุ่น16กิโล)

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่3(รุ่น16กิโล)

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง