Recent Posts

แม่สาย-วัดท่าตอน-อ่างขาง

แม่สาย-วัดท่าตอน-อ่างขาง

ทริปแม่สาย-วัดท่าตอน-อ่างขาง2วัน1คืน   วันที่ 1 เดินทางจากเชียงใหม่สู่เชียงรายออกเดินทางจากเชียงใหม่เวลาตี 3 ถึงตัวเมือง

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์ยอดเขาที่สูงที่สุด ของประเทศไทย ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อพ.ศ.2515 ประกาศเป็นอุทยานฯ เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศไทย

ขนมเค้ก Love At First Bite

ขนมเค้ก Love At First Bite

When you first bite into the cheesecake at Chiang Mai’s “Love at First Bite,” you are transported to a place far away. Your mind snaps back to the salient taste memories of cheesecake, real cheesecake and screams: “this is what I’ve missed!” (more…)

สภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่

สภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ – ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่4 (รุ่น50กิโล)

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่4 (รุ่น50กิโล)

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยนาย ฮาโรลด์ เมสัน ยัง (Mr.Harold Mason Young) มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน ผู้เข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนการยังชีพในป่าให้แก่พวกทหาร (more…)

เชียงใหม่

เชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นาม ล้ำค่านครพิงค์เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม “นพบุรีศรีนครพิงค์” ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อกว่า

ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป

ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่ง


คลิก ขึ้นข้างบน