Tag: ดอยค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า ฟ้าอยู่ค้ำคน คนไม่อยู่ค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า ฟ้าอยู่ค้ำคน คนไม่อยู่ค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า (หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ดอยค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า(หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ดอยค้ำฟ้ามีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร ปัจจุบันดอยค้ำฟ้า มีสถานะ