Tag: นักปั่นพิชิตอินทนนท์

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่4 (รุ่น50กิโล)

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่4 (รุ่น50กิโล)

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่3(รุ่น16กิโล)

นักปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึดครั้งที่3(รุ่น16กิโล)

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง