Tag: น้ำพุร้อนบ้านหนองครก

น้ำพุร้อนบ้านหนองครก

น้ำพุร้อนบ้านหนองครก

ที่อยู่ : ตำบล สันทราย อำเภอ พร้าว เชียงใหม่ 50190 เบอร์โทร นายประชัน  อูปคำแดง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 โทร  086 186 3545