Tag: วัดดอยสัพพัญญู

นมัสการพระพุทธรูป 4ทิศ วัดดอยสัพพัญญู

นมัสการพระพุทธรูป 4ทิศ วัดดอยสัพพัญญู

วัดดอยสัพพัญญู เดิมเป็นวัดร้างชื่อ วัดน้ำบ่อติ๊บ (น้ำบ่อทิพย์) ไม่ปรากฏ ปี พ.ศ.ในการสร้าง และนามผู้สร้าง แต่