Tag: วัดต้นเกว๋น

วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) อำเภอหางดง

วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) อำเภอหางดง

วัดอินทราวาส ในสมัยก่อนเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดต้นเกว๋น ข้อมูลจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ระบุว่า ที่ดินของวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 37 ตารางวา ปัจจุบัน