Tag: วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่

การไหว้พระ 9 วัด พระพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ชาวเชียงใหม่นิยมไปกราบสักการะวัดที่มีชื่อดี นามมงคล รวมถึงวัดสำคัญๆ มาถึง


คลิก ขึ้นข้างบน