Tag: หลวงปู่ทวด

นมัสการหลวงปู่ทวด วัดแม่ตะไคร้ อ.แม่ออน เชียงใหม่

นมัสการหลวงปู่ทวด วัดแม่ตะไคร้ อ.แม่ออน เชียงใหม่

วัดแม่ตะไคร้ บ้านแม่ตะไคร้ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2391 กระทั่งต่อมา ครูบาอิ่นคำ คำภีระปัญโญ(ท่านเป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัย) ธุดงค์เดินผ่านมาทางนี้ ท่านจึงได้อยู่จำพรรษาและเริ่มต้นบูรณะวัดขึ้นมาใหม่