Tag: แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง“ผาช่อ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ เกิดจากการกัด