คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตุนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู เมืองขึ้น 11 เมือง

 

แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆมากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัยและมีส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียง…

roiet
@trip

@trip

บริการทำเว็บ Responsive web = เว็บบนมือถือ สมาทโฟน แทปเลต คอมพิวเตอร์ เว็บเดียวที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท)
Previous post คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดระยอง
Next post คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว
Close