ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่

ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่

ที่ตั้ง : ชั้น2สนามบินเชียงใหม่(อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

 

โทรศัพท์ : 053 922 287
เวลาทำการ : – 21:00 น.

 

ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่
ภัตตาคารการบินไทย @เชียงใหม่

 

ที่พักแนะนำ

ไบค์ สลีป รีพีต โฮสเทล

 

 

 

admin