ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ทริปนี้ที่เชียงใหม่ มาร่วม เดินทาง ทริปของคุณ ไปกับเราที่นี่เร็วๆนี้   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ทริปนี้ที่เชียงใหม่ มาร่วม เดินทาง ทริปของคุณ ไปกับเราที่นี่เร็วๆนี้

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

ที่ นามผู้ดำรงตำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง
1.
พระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์
พ.ศ. 2444
2.
พระยายอดเมืองขวาง
3.
พระยามหินทรบดี
4.
พรายาวรวิไชยวุฒิกร
5.
พระยาเพ็ชร์พิสัยศรีสวัสดิ์ (แมน วสันตสิงห์)
2461 – 2471
6.
พระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุ่น อาสนจินดา)
2471 – 2481
7.
พระยาอมรฤทธิธำรง (พร้อม ณ ถลาง)
2481- 2484
8.
พระชาติตระการ (ม.ร.ว. จิตร์ คะเนจร)
2484 – 2485
9.
ขุนประสงค์สุขการี (ประสงค์ ลาภเจริญ)
2485 – 2488
10.
นายทวี แรงขำ
18 มิ.ย. 88 – 30 ก.ย. 89
11.
ขุนไตรกิตยานุกูล (อัมพร ไตรกิตยานุกูล)
22 ต.ค. 89 – 30 ม.ค. 94
12.
นายอุดม บุญยประสพ
30 ม.ค. 94 – 30 มิ.ย. 95
13.
นายประเสริฐ กาญจนดุล
1 ก.ค. 95 – 12 มิ.ย. 2501
14.
พ.ต.อ. เนื่อง รายะนาค
16 มิ.ย. 01 – 28 ส.ค. 02
15.
นายสุทัศน์ สิริสวย
31 ส.ค. 02 – 30 มิ.ย. 03
16.
พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม
1 ก.ค. 03 – 30 ก.ย. 14
16.
พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม
1 ก.ค. 03 – 30 ก.ย. 14
17.
นายวิสิษฐ์ ไชยพร
1 ต.ค. 14 – 15 ก.ค. 15
18.
นายอาษา เมฆสวรรค์
1 ต.ค. 15 – 1 ต.ค. 18
19.
นายชลอ ธรรมศิริ
1 ต.ค. 18 – 11 พ.ค. 20
20.
นายประเทือง สินธิพงษ์
22 พ.ค. 20 – 22 พ.ค. 23
21.
นายชัยยา พูนศิริวงศ์
1 ต.ค.23 – 30 ก.ย. 30
22.
นายไพรัตน์ เดชะรินทร์
1 ต.ค. 30 – 26 พ.ค. 34
23.
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
16 มิ.ย. 34 – 18 ต.ค. 36
24.
นายวีระชัย แนวบุญเนียร
18 ต.ค. 36 – 30 ก.ย. 39
25.
นายพลากร สุวรรณรัฐ
1 ต.ค. 39 – 11 ม.ค. 41
26.
นายประวิทย์ สีห์โสภณ
12 ม.ค. 41 – 22 เม.ย. 44
27.
นายโกสินทร์ เกษทอง
23 เม.ย. 44 – 9 ต.ค. 45
28.
นายพิสิษฐ เกตุผาสุข
28 ต.ค. 45 – 4 มิ.ย. 46
29.
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์
5 มิ.ย. 46 – 12 พ.ย. 49
30.
นายวิชัย ศรีขวัญ
13 พ.ย. 49 – 30 ก.ย. 50
31.
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
1 ต.ค. 50 – 15 ก.พ. 52
32.
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
16 ก.พ.52 – 30 ก.ย.53
33.
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
1 ต.ค.53 – 30 ก.ย.55
34.
นายธานินทร์ สุภาแสน
8 ต.ค. พ.ศ. 55 – 30 ก.ย. พ.ศ. 56
35.
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
1 ต.ค.56 – 1 มิ.ย.57
36.
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
2 มิ.ย.57 – 30 ก.ย.58
37.
นายปวิณ ชํานิประศาสน์<
1 ต.ค.58 – 29 มิ.ย.61
38.
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
6 ก.ค.61 – ปัจจุบัน
@trip

@trip

บริการทำเว็บ Responsive web = เว็บบนมือถือ สมาทโฟน แทปเลต คอมพิวเตอร์ เว็บเดียวที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท)
Previous post คู่มือท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร
Next post ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป
Close
Click to listen highlighted text!