สภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่

สภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ – ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก

เชียงใหม่

เชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นาม ล้ำค่านครพิงค์เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม “นพบุรีศรีนครพิงค์” ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อกว่า

ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป

ประวัติเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่ง

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน