สวนป่าแม่แจ่ม

สวนป่าแม่แจ่ม

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 760 เมตร อุณหภูมิทั้งปี 25 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สวนป่าแม่แจ่มเป็นสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ปลูกไม้สักเป็นผืนใหญ่ มีเนื้อที่รวม 6,932 ไร่ มีน้ำแจ่มไหลผ่านพื้นที่สวนป่า เพิ่มความสวยงามตามธรรมชาติของป่าเขา ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนชนบทอย่างแท้จริง สวนป่าแม่แจ่มยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกมากมายที่ยังรอให้นักท่องเที่ยวมาเยือน

สวนป่าแม่แจ่ม ม.3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
สวนป่าแม่แจ่ม ม.3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
suanpa-maejam-02
สวนป่าแม่แจ่ม ม.3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

การเดินทางมายังสวนป่าแม่แจ่ม
การเดินทางสู่สวนป่าแม่แจ่ม ท่านสามารถเดินทางได้สองเส้นทางด้วยกัน

เส้นทางแรก มาตามทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด แล้วเลี้ยวเข้าเส้นทาง 1009 เมื่อถึงอำเภอแม่แจ่มแล้วให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1088 ประมาณ 30 กิโลเมตร ก็จะถึงสวนป่าแม่แจ่ม รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร

เส้นทางที่สอง เดินทางสู่เส้นทางหลวงสายฮอด-แม่สะเรียง แล้วเลี้ยวเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1088 อีกประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถึงสวนป่าแม่แจ่มได้เช่นกัน รวมระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร

แผนที่สวนป่าแม่แจ่ม ม.3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
แผนที่สวนป่าแม่แจ่ม ม.3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

ระยะทางจ.เชียงใหม่-สป.แม่แจ่ม 140 กม.
สป.แม่แจ่ม-ขุนยวม 120 กม.
สป.แม่แจ่ม-อินทนนท์ 50 กม.
สป.แม่แจ่ม-ออบหลวง 20 กม.
สป.แม่แจ่ม-แม่สะเรียง 78 กม.

ห้องพัก

บ้านพักโซนเอ มี 7 หลัง พักได้ 2 คน ราคาหลังละ 500.- บาท/คืน
บ้านพักโซนเอวิวหมอก 1 หลัง พักได้ 2 คน ราคาหลังละ 800.- บาท/คืน
บ้านพักโซน บี (พัดลม) มี 7 ห้อง หลังที่ 7-9 และ12-15 พักได้ 2 คน ราคาหลังละ 800.- บาท/คืน
บ้านพักโซน บี (แอร์) มี 5 ห้อง หลังที่ 1-5 พักได้ 2 คน ราคาหลังละ 1,200.- บาท/คืน
บ้านพักโซน บี (แอร์ ทีวี พัดลม) มี 3 ห้อง หลังที่ 6 และ 10-11 พักได้ 2 คน ราคาหลังละ 1,500.- บาท/คืน
บ้านพักทาร์ซาน พักได้ 4 คน ราคาหลังละ 2,000.- บาท/คืน
ที่นอนเสริม 200.- บาท/ชุด

หมายเหตุ ไม่มีเต็นท์ ให้เช่านักท่องเที่ยวต้องนำมาเอง ค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อหัวต่อคืน

ราคาอาหาร  อาหารเช้า 100.- บาท  อาหารกลางวัน 120.- บาท  อาหารเย็น 150.- บาท

บ้านพัก โซน A

บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม
บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-04
บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-05
บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-06
บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-07
บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-08
บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-09
บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-10
บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-11
บ้านพักโซน A สวนป่าแม่แจ่ม

 

บ้านพัก โซน B

บ้านพักโซน B สวนป่าแม่แจ่ม
บ้านพักโซน B สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-13
บ้านพักโซน B สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-14
บ้านพักโซน B สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-15
บ้านพักโซน B สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-16
บ้านพักโซน B สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-17
บ้านพักโซน B สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-18
บ้านพักโซน B สวนป่าแม่แจ่ม

บ้านพักทาร์ซาน(บ้านต้นไม้)

บ้านพักทาร์ซาน(บ้านต้นไม้) สวนป่าแม่แจ่ม
บ้านพักทาร์ซาน(บ้านต้นไม้) สวนป่าแม่แจ่ม
suanpa-maejam-20
บ้านพักทาร์ซาน(บ้านต้นไม้) สวนป่าแม่แจ่ม

บ้านพักวิวหมอก

บ้านวิวหมอก สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
บ้านวิวหมอก สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
บ้านวิวหมอก สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
บ้านวิวหมอก สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อัตราห้องพัก(เริ่ม 1 ตุลาคม 2556 ) สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อัตราห้องพัก(เริ่ม 1 ตุลาคม 2556 ) สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

การจองห้องพัก
ธนาคาร : กรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา สันป่าข่อย
ชื่อบัญชี : อุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 502-1-09496-3

การรับจองบ้านพัก ในวันเวลาราชการ : 8.30 – 16.30 น. การรับจองบ้านพักของท่านจะสมบูรณ์ เมื่อท่านยืนยันการเข้าพักของท่านจากเงินมัดจำ 100 % เฉพาะค่าห้องพักทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับจากวันรับจอง
รายการจองอาหาร โปรดแจ้งจำนวนมื้ออาหารที่จะรับจากสวนป่าแม่แจ่ม ในขณะทำการจองห้องพัก หรือโปรดแจ้งมื้ออาหารก่อน 15 วัน
การยกเลิกการจองจากสวนป่าแม่แจ่มจะทำการยกเลิกรายการจองหากท่านไม่ได้มัดจำห้องพักไว้ภายในวันเวลาที่กำหนด
***สวนป่าแม่แจ่มให้ท่านส่งสำเนาสลิปใบโอนเงิน มายังหมายเลข 053-260072 หรืออีเมล fio_econ@hotmail.com พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ วันที่เข้าพัก เบอร์ติดต่อกลับ เพื่อเป็นหลักฐานและเอกสารการออกใบเสร็จรับเงินของท่าน

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานจองที่พักสวนป่าแม่แจ่ม โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์       291 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 50000
(เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)สำนักงานจองห้องพัก
โทรศัพท์ : 053-249349 เวลาราชการ
โทรสาร : 053-260072


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.fio.co.th/travel/watchan/maechaem.htm
http://www.facebook.com/pages/FIO-Maechaem-Plantation-resort/175328349156146
https://www.facebook.com/FIO.MAECHAEM

admin

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม
admin