ที่อยู่: หมู่ที่5 14 ตำบล หนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
เปิดทำการ: ทุกวัน 11.00 – 21.00 น. หยุดวันพฤหัสบดี
โทรศัพท์: 086 606 4276

หลองข้าวตำม่วน
หลองข้าวตำม่วน
หลองข้าวตำม่วน
หลองข้าวตำม่วน
หลองข้าวตำม่วน

การเดินทาง

@trip

@trip

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท)
Close