ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ทริปนี้ที่เชียงใหม่ มาร่วม เดินทาง ทริปของคุณ ไปกับเราที่นี่เร็วๆนี้   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ทริปนี้ที่เชียงใหม่ มาร่วม เดินทาง ทริปของคุณ ไปกับเราที่นี่เร็วๆนี้

เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่ รองจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สร้างกั้นแม่น้ำกวง ความยาวจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ 115 กิโลเมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีทิวทัศน์ที่สวยงดงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เชิญมาเที่ยวชมกันได้ตลอดทั้งปี

 

การพัฒนางานชลประทานในลุ่มน้ำแม่กวงนั้นได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2472 พระองค์เจ้าบวรเดชได้เคยวางแผนจะสร้างฝายทดลองน้ำพร้อมเหมืองส่งน้ำ

 

เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพราะปลูกในเขตอำเภอ ดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง ราคาก่อสร้างประมาณ 8 ล้านบาทแต่เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าวจึงต้องล้มเลิกไป

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ต่อมาใน พ.ศ.2478 เจ้าราชภาคีนัย ได้สร้างฝายกั้นลำน้ำแม่กวงที่ดอยลอง บ้านผาแตก ซึ่งฝายดังกล่าวได้ถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายทุกปีจนไม่สามารถจะซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี

 

ใน พ.ศ. 2488 กรมชลประทานได้ วางแนวคลองใหม่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่อีกประมาณ 25,000 ไร่ ในพ.ศ. 2491 ได้ก่อสร้างฝายหินทิ้งขึ้น สำหรับระบบส่งน้ำได้ใช้เหมืองส่งเดิมของราษฎรได้แก่ คลองผาแตกบางส่วน คลองเกาะมะตัน และคลองเมืองวะ

 

สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไปได้ถึง 60,000 ไร่ ต่อมาใน พ.ศ.2499 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นอีกทำให้ฝายชำรุด เสียหายมาก ใน พ.ศ.2500 กรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงฝายเดิมโดยการเทคอนกรีตผสมหินใหญ่ ทับหน้าฝายหินทิ้งเดิม

 

และขยายตัวฝายหินเดิมยาว 80 เมตร เป็น 120 เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารประกอบ รวมทั้งขุดคลองส่งน้ำเพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ำของราษฎรเพิ่มขึ้นเป็น 74,750 ไร่

 

และกรมชลประทาน ได้เริ่มสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพต่างๆของ ลำน้ำแม่กวง เพื่อการศึกษาพัฒนาทั้งลุ่มน้ำต่อไปให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

 

*แหล่งท่องเที่ยวภายในเขื่อนแม่กวงอุดมธารายังมี สะพานแขวนเชื่อมใจ ซึ่งเป็นสะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา-บ้านป่าสักงาม ให้ได้ถ่ายภาพสวยๆโดยเฉพาะยามเย็น

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

การเดินทาง

@trip

@trip

บริการทำเว็บ Responsive web = เว็บบนมือถือ สมาทโฟน แทปเลต คอมพิวเตอร์ เว็บเดียวที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท)
สะพานแขวนเชื่อมใจ @เขื่อนแม่กวงสะพานแขวนเชื่อมใจ @เขื่อนแม่กวง Previous post สะพานแขวนเชื่อมใจ @เขื่อนแม่กวง
หนองบัวพระเจ้าหลวงหนองบัวพระเจ้าหลวง Next post หนองบัวพระเจ้าหลวง
Close
Click to listen highlighted text!