เจดีย์แก้ววัดท่าตอน

เจดีย์แก้ววัดท่าตอน

วัดท่าตอน เป็นวัดประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตอน ต.ท่าตอน เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม อยู่บนไหล่เขาเรียงรายด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง มีพื้นที่ทอดยาวตามไหล่เขาเป็นชั้น ๆ รวม 9 ชั้น มองเห็นได้แต่ไกลเมื่อท่านขึ้นไปบนวัดสามารถมองเห็นพื้นที่อ.แม่อายและภูเขาต่าง ๆ อย่างสวยงาม

พระธาตุท่าตอน ของเดิมไม่ทราบสมัยก่อสร้างเมื่อคราวคูบาศรีวิชัย ได้ขึ้นมาบูรณะพระธาตุสบฝาง มาถึงท่าตอน ท่านบอกให้ชาวบ้านว่าขึ้นไปค้นหาพระธาตุที่บนเขา ชาวบ้านพากันขึ้นถางป่าค้นหา เจอพระธาตุเก่าแก่อยู่ในพุ่มไม้ นิมนต์ท่านบูรณะ แต่ท่านไม่รับ ท่านบอกให้นิมนต์ครูบาแก้ว กาวิชัย มาบูรณะ เพราะเป็นของคู่บารมีท่าน ชาวบ้านพากันนิมนต์ครูบาแก้ว มาบูรณะและสร้างวัดขึ้น เรียกชื่อว่า วัดจอมคิรี ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัด นิมนต์พระมาเป็นเจ้าอาวาส หลายรูป

วัดท่าตอน มีพื้นที่ของวัดกว้างขวางมาก เพราะสร้างเรียงรายกันไปตามไหล่เขา มีอยู่ด้วยกัน 9 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้พุทธสานิกชนบูชา และมีพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปเชียงแสนที่อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุสบฝางประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญของวัด และมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกหลายองค์

จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของวัดคือชั้นที่แปดซึ่งจะมีเจดีย์แก้ว สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ภายในเจดีย์แก้วมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด 3 ชั้น มีพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากทั้งในและประเทศต่างๆประดิษฐานอยู่ และในชั้นบนสุด เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสารีริกธาตุ พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ สามารถขึ้นไปกราบไหว้บูชาได้ และในชั้นบนสามารถชมทิวทัศน์บริเวณโดยรอบ

ตามชั้นต่างๆ ของวัดท่าตอนมีจุดชมวิวอยู่หลายจุดโดยเฉพาะในชั้นที่ 9 หน้าองค์พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางอุ้มบาตรเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่งของวัดท่าตอน ถ้ามองไปทางด้านซ้ายสุดตามลำน้ำกกจะเป็นเขตแดนของประเทศพม่า โดยเฉพาะในตอนเช้าช่วงหน้าหนาวเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียว ในบริเวณใกล้เคียงยังมีกุฏิของเจ้าอาวาสวัดท่าตอนอยู่ด้วย

เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ต.ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ต.ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางไปเจดีย์แก้ววัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

เดินทางออกจากเชียงใหม่โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 107 ผ่าน อ.แม่ริม-เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง ถึงอ.แม่อาย ต.ท่าตอน ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร ทางเข้าวัดท่าตอนจะอยู่ ด้านซ้ายมือ มีซุ้มประตูวัดขนาดใหญ่เป็นจุดสังเกตุ ทางขึ้นเป็นถนนลาดยาง เส้นทางมีความชั้นและเลียวไปตามไหล่เขา

ทางเข้าวัดท่าตอน ต.ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทางเข้าวัดท่าตอน ต.ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระปริยัติวิธานโกศล (สมาน จันทร์หอม) ท่านเป็นคนท่าตอนโดยกำเนิด บรรพชาเมื่ออายุ 13 ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนจบนักธรรมแล้วได้ปฏิบัติกรรมฐาน เดินธุดงค์ทั้งในไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้หลายปี

จากนั้นได้เข้าไปศึกษาต่อที่กรุงเทพ จบอภิธรรม,และมัธยมปลาย เมื่ออุปสมบทแล้ว วัดท่าตอนไม่มีเจ้าอาวาส ชาวบ้านได้นิมนต์ท่านกลับมาตุภูมิเพื่อพัฒนาวัด ในปี 2517 ท่านได้เริ่มพัฒนาทั้งวัตถุและบุคคล จากวัดเล็ก ๆให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและได้ยกระดับเป็น พระอารามหลวง

ในปี พ.ศ. 2534 เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ เปิดโรงเรียนให้ชาวเขา เปิดโรงเรียนปริยัติสามัญ(มัธยม) เป็นผู้เริ่มโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง สร้างตึกอาพาธสงฆ์โรงพยาบาลแม่อาย ฯลฯ สิ่งก่อสร้างภายในวัด 60%ท่านเป็นผู้ออกแบบเอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่อาย

ทางขึ้นเจดีย์แก้ววัดท่าตอน ต.ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทางขึ้นเจดีย์แก้ววัดท่าตอน ต.ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พระเจดีย์แก้ว หมายถึง พระเจดีย์แก้ว 3 ประการ คือ

1. แก้วสี หมายถึง จิตของคนทั่วไป ที่ยังมี รัก โลภ โกรธ หลง

2. แก้วสะท้อนเงา หมายถึง สภาพจิตของ ผู้ปฏิบัติธรรม ขัดเกลาอารมณ์ได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีเรื่องยึดเหนี่ยวทางโลก

3. แก้วใส หมายถึง สภาพจิต ที่บริสุทธิ์ ดวงจิตสามารถขจัดอารมณ์ที่ยึดติดต่าง ๆ ได้แล้วถือเป็นผู้หลุดพ้น

ยอดเจดีย์แก้ว ทำด้วยสแตนเลสมิเรอร์ ซึ่งเป็นวัสดุที่คงทนต่อแรงลม น้ำฝนและฝุ่นละออง คงความเป็นแก้วสีโดยใช้วิธีการ ทาสี 9 สี คือ สีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด สีแดง สีทอง และสีเงิน ในส่วนแก้วใส ใช้กระจกใส ตามประตูหน้าต่าง

พระเจดีย์แก้ววัดท่าตอน ต.ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พระเจดีย์แก้ววัดท่าตอน ต.ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทางเดินรอบพระเจดีย์แก้ว
ทางเดินรอบพระเจดีย์แก้ว
มองลงไปจากพระเจดีย์เห็นทางขึ้นแต่ละชั้น
มองลงไปจากพระเจดีย์เห็นทางขึ้นแต่ละชั้น
ด้านหน้าทางเข้าพระเจดีย์
ด้านหน้าทางเข้าพระเจดีย์
ทางเข้าพระเจดีย์
ทางเข้าพระเจดีย์
เดินเข้ามาด้านในจะพบพระแก้วมรกตก่อนเลย
เดินเข้ามาด้านในจะพบพระแก้วมรกตก่อนเลย

ชั้นที่ 1 เป็นชั้นแห่งทาน

ภายในพระเจดีย์แก้ว
ภายในพระเจดีย์แก้ว
taton-temple-13
ภายในพระเจดีย์แก้ว
taton-temple-14
ภายในพระเจดีย์แก้ว

ชั้นที่ 2

ตามสะพานสายรุ้ง…บันไดมังกร บันทึกรายชื่อผู้ที่บริจาค 10,000 บาทขึ้นไป เป็นชั้นแห่งศีล จะพบกับหยดน้ำคริสตัล ซึ่งอยู่ตรงดุมล้อของธรรมจักร ส่วนภายนอก… จะเป็นลานโล่ง มีโพธิมณฑลห้อมรอบเจดีย์ ( รูปจำลอง ) ประจำปีเกิด รวมทั้งประมวลภาพการก่อสร้างพระเจดีย์แก้ว

บันไดทางขึ้นพระเจดีย์แก้ว
บันไดทางขึ้นพระเจดีย์แก้ว
ทางขึ้นพระเจดีย์แก้ว
ทางขึ้นพระเจดีย์แก้ว

ชั้นที่ 3 เป็นชั้นแห่งภาวนา

เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์แก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ สะพานสายรุ้ง… เป็นเส้นทางทอดผ่านจากแดนมนุษย์ (โลกิยภูมิ) ขึ้นสู่แดนสวรรค์ (โลกุตรภูมิ)

พระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุ
taton-temple-16
พระบรมสารีริกธาตุ
taton-temple-17
พระบรมสารีริกธาตุ
taton-temple-19
ชั้นบนสุดของพระเจดีย์แก้ว
ชั้นบนสุดของพระเจดีย์แก้ว
ชั้นบนสุดของพระเจดีย์แก้ว

มีระเบียง ออกไปชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

ชั้นบนสุดของพระเจดีย์แก้ว
ชั้นบนสุดของพระเจดีย์แก้ว
จุดชมวิว
จุดชมวิว
วิวมองดูลงมา
วิวมองดูลงมา
taton-temple-23
วิวมองดูลงมา
เจดีย์แก้ว มองเห็นเด่นเป็นสง่าอยู่ไกลๆ
เจดีย์แก้ว มองเห็นเด่นเป็นสง่าอยู่ไกลๆ
วิวรอบบริเวณวัดท่าตอน
วิวรอบบริเวณวัดท่าตอน

เมื่อยืนมองจากวัดสามารถมองเห็นหมู่บ้านของชาวไทยขืน (บ้านแก่งยุ่ง) และหมู่บ้านชาวไทยใหญ่(บ้านน้ำยอน) บ้านท่าตอน และหมู่บ้านอื่นได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งเห็นความคดโค้งของสายน้ำแม่กก

พระพุทธรูปอิ่มตลอดกาล เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เป็นพระประจำวันพุธ
พระพุทธรูปอิ่มตลอดกาล เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เป็นพระประจำวันพุธ

พระพุทธรูปอิ่มตลอดกาล เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เป็นพระประจำวันพุธ ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (วัดปากน้ำ) ผู้สร้าง เป็นพระหล่อสัมฤทธิ์ สูง 9 เมตร ประทับยืนเด่นสง่า อยู่บนยอดเขาลูกสุดท้ายของวัดท่าตอน

พระพุทธนิรันดรชัย
พระพุทธนิรันดรชัย

พระพุทธนิรันดรชัย เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หน้าตักกว้างเก้าเมตร สีขาวนวล ศิลปะแบบพระสิงค์ ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐปูน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 นำโดยเจ้าอาวาสและคุณประยูร พงศ์ตันกูล

พระนาคปรก
พระนาคปรก

พระนาคปรก เป็นพระก่อด้วยอิฐปูน หน้าตักกว้าง 7 เมตรกว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 ใต้ฐานเป็นห้องโถงเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานภาวนา

พระสังกัจจายน์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 รูปปูนปั้นศิลปะแบบจีน ยืนอยู่บนถ้ำ มีน้ำพุอยู่ข้าง อยู่ตรงทางโค้งประดุจจะคอยต้อนรับผู้มาเยือนวัด

เจ้าแม่กวนอิม ยืนประทานน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม ยืนประทานน้ำ
taton_temple29
แผนที่ตั้งของวัดท่าตอน

เจ้าแม่กวนอิม ยืนประทานน้ำ ให้ผู้เลื่อมในศรัทธากราบไหว้ มีลานให้เดินชมธรรมชาติ ฐานล่างสองชั้นมีห้องให้พัก และให้นั่งชมบรรยากาศ ชั้นล่างสุดทำเป็นบันไดลงไปแม่น้ำ มีรูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ และศาลาที่พัก มีถ้ำให้ลอดลงไป

แสดงแผนที่ตั้งของวัดท่าตอนภูมิประเทศของวัดท่าตอนประกอบไปด้วยภูเขา 9 ลูกและยอดเขาที่เป็นจุดศูนย์กลางของวัดท่าตอน จะเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์

สำหรับนักท่องเที่ยว หรือผู้แสวงบุญ ที่มาเป็นหมู่คณะ หรือต้องการให้ทางวัดจัดเตรียมที่พัก หรืออาหารไว้ให้ ติดต่อสอบถามได้

วัดท่าตอน ที่อยู่ : ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

โทร. 053 459 309

admin

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม
admin