ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ทริปนี้ที่เชียงใหม่ มาร่วม เดินทาง ทริปของคุณ ไปกับเราที่นี่เร็วๆนี้   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ทริปนี้ที่เชียงใหม่ มาร่วม เดินทาง ทริปของคุณ ไปกับเราที่นี่เร็วๆนี้

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ บ้านวัดจันทร์ และ หมู่บ้านใกล้เคียง

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2522 ทรงพบว่าราษฎรมีความแร้นแค้น ไม่มีเส้นทางคมนาคม เชื่อมกับอำเภอ ด้อยโอกาสทางการศึกษาและสุขภาพอนามัย

 

ผลผลิตข้าวสำหรับบริโภคมีไม่พอเพียงตลอดทั้งปี แต่หมู่บ้านอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ ม.จ.ภีศเดช รัชนี


องค์ผู้อำนวยการโครงการหลวง หาทางช่วยเหลือราษฎร ตำบลบ้านจันทร์ ซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ด้วยกัน 15 หมู่บ้าน และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดยให้คำนึงถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไว้ด้วย

 

องค์ผู้อำนวยการโครงการหลวง ได้นำพระราชกระแสรับสั่ง หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป. หรือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดตั้งโครงการหลวง

 

สภาพโดยทั่วไป

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยอ้อ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 58130 มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 960 เมตร รวม 19 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน

 

มีความลาดชันสูงกว่า 35 เปอร์เซนต์ มีที่ราบแคบ ๆ ตามหุบเขา มีสภาพป่าทั่วไปเป็นป่าสนเขา,สนสองใบ, สนสามใบ, เต็งและ รัง พื้นที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส สูงสุด 37.4 องศา ต่ำสุด 4 องศาเซลเซส

 

และแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยแจ่มหลวง, ห้วยฮ้อม, ห้วยแม่อุบ, ห้วยนาเกล็ดหอยและห้วยยาเป็นแหล่งต้นน้ำแม่แจ่ม

 

ปัจจุบันโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ดำเนินการปลูกสร้างเสริมป่า โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปลูก 100 ไร่ เป็นแปลงสาธิต และจัดสรรให้ราษฎร

 

ในพื้นที่โครงการฯ ปลูกปีละ 1,000 ไร่ แบ่งเป็นครอบครัวๆละ 40 ไร่และดูแลรักษาเป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ได้รับอุดหนุนรัฐบาลดำเนินการปลูกป่าไปแล้ว ราว 9,400 ไร่และได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไปด้วย

 

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ป่าสนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 

การเดินทาง เชียงใหม่ – วัดจันทร์

เส้นแรกทางหมายเลข 107 ตรงตลาดแม่มาลัยเลี้ยวซ้าย หรือ ใช้เส้นทางหลักหมายเลข 1095


(ตลาดแม่มาลัย – ปาย) และก่อนถึงอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตรตรงด่านป่าไม้
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังเส้นทางหมายเลข 1265 ตรงป้ายบอกทางเข้าบ้านวัดจันทร์
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

 

สภาพถนนราดยางตลอดสาย ชลอรถยนต์เมื่อพบ สะพานเพราะถนนมีร่องลึก สามารถขับรถเก๋งไปยังวัดจันทร์ได้สบาย ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของป่าสน รวมระยะทาง 160 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

 

เส้นทางที่สองสามารถเดินทางจากหมายเลขทางหลวง107 (แม่ริม-สะเมิง-บ่อแก้ว-วัดจันทร์)
สามารถเดินทางจากหมายเลขทางหลวง 107 เข้าอำเภอแม่ริมแล้วมุ่งไปยังทางหลวงหมายเลข 1096

 

ผ่านอำเภอสะเมิงไปบ้านแม่สาบ บ้านบ่อแก้ว แจ่มน้อย และเข้าหมู่บ้านวัดจันทร์ จากหมู่บ้านไปทางเส้นทางวัดจันทร์ปายประมาณ 3 กิโลเมตร โครงการฯจะอยู่ทางซ้ายมือของท่าน รวมระยะทาง 154 กิโลเมตร เส้นทางลูกรังสลับยางดำ เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง

 

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

สายอำเภอปาย-บ้านวัดจันทร์
จากขนส่งอาเขต – อำเภอ ปาย (รถบัส) รถเริ่มออกเวลา 07.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.00 น. ค่าโดยสารโทรสอบถามได้ที่ บ.เปรมประชา 053-304748

 

ต่อรถสองแถวจอดที่ตลาดแสงทอง อำเภอปาย รอผู้โดยสารขึ้นไปบ้านวัดจันทร์ มีวันละ 1 เที่ยว ออกเวลา 13.00 น

 

เดินทางไปบ้านวัดจันทร์โดยรถสองแถว (ไม่ต้องต่อรถ)
ขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือก โดยรถสองแถวบ้านวัดจันทร์ ออกเวลา 09.00 น., 11.00 น. ราคาคนละ 80.- บาทใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 6- 7 ชั่วโมง

 

รถยนต์ส่วนตัว
ทางตลาดแม่มาลัย –บ้านวัดจันทร์ เส้นทางไปบ้านวัดจันทร์ สังเกตป้ายบ้านวัดจันทร์ซ้ายมือ ตรงด่านป่าไม้ ก่อนถึง อ.ปาย 13 กิโลเมตร ใช้ทางราดยาง ยาวประมาณ 40 กม.

 

บ้านวัดจันทร์อยู่ตรงขวามือถ้าถึง กม. ที่ 40 ไปบ้านวันจันทร์ ก็ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง รถขับเคลื่อนสี่ล้อ รถกระบะ รถตู้ รถเก๋ง เดินทางสายนี้สะดวกที่สุด


สำหรับท่านที่จะวิ่ง เส้นทาง อ.แม่ริม- สะเมิง – บ้านวัดจันทร์ – ปาย หรือเส้นทาง หางดง -สะเมิง -บ้านวัดจันทร์- ปาย ระยะทาง ประมาณ 112 กม เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง แต่ควร เผื่อเวลา สักหน่อย

 

เป็นทางดำไปจนถึงหมู่บ้านแม่ตาละจากนั้นเข้าลูกรัง ประมาณ 30 กิโลเมตร จะถึงบ้านวัดจันทร์เช่นกัน เส้นทางนี้สวยงามตลอดเส้นทาง รถที่ใช้เดินเส้นนี้ รถกระบะ รถตู้ รถเก๋ง

 

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ป่าสนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ป่าสนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ป่าสนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 

การจองห้องพัก

การโอนเงิน ชำระค่ามัดจำ เฉพาะราคาห้องพักเท่านั้น หากโอนค่าอาหาร เข้ามา ท่านจะต้องชำระอีกครั้ง


การยืนยันการจองห้องพักและวิธีการชำระเงิน ด้วยเงินสด หรือ โอนผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชีโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ Forest Industry Organization
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สันป่าข่อย
ออมทรัพย์ เลขที่ 5 0 2 – 1 – 1 0 3 9 3- 8
FAX 053-260 072 เพื่อยืนยันการเข้าพัก พร้อมรายละเอียด

 

การแจ้งโอนเงินค่าที่พัก เพื่อถือสิทธิ์การจองบ้าน กรุณาโอนเงินมัดจำ 7 วัน (นับรวมวันที่รับจอง)


ส่งแฟ็กซ์ FAX ใบ Pay in หรือ Slip ATM มาที่ เบอร์ 053-260-072 เพื่อแจ้งยืนยันยอดโอนค่าที่พัก พร้อมรายละเอียด

 

ส่งสำเนาใบ Pay in หรือ Slip ATM มาที่ อีเมล fio_econ@hotmail.com เพื่อแจ้งยืนยันยอดโอนค่าที่พัก พร้อมรายละเอียด

 

ชำระเงินสด ณ สำนักงานรับจองด้วยตนเอง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร 053 249 349 (ในวันเวลาราชการ)

 

การยกเลิกการจอง
โครงการฯ จะทำการคืนเงินที่ชำระเข้ามา 80 % หากต้องการยกเลิก ก่อนการเข้าพัก 15 วัน
โครงการฯ จะทำการคืนเงินที่ชำระเข้ามา 50 % หากต้องการยกเลิก ก่อนการเข้าพัก 7 วัน
โครงการฯ จะทำการหักเงินที่ชำระเข้ามา 100 % กรณีทำรายการยกเลิก น้อยกว่าก่อนการเข้าพัก 7 วัน


การจองห้องพักแบบเร่งด่วน ( 1-3 วันก่อนเข้าพัก )
ไม่สามารถคืนเงินมัดจำการจองห้องพักได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การเลื่อนวันจอง โครงการฯ ให้สิทธิแก่ท่านหากประสงค์ขอเลื่อนวันเข้าพัก ท่านสามารถ เปลี่ยนวันเข้าพักได้ถ้าวันนั้นมีบ้านว่างภายในระยะเวลา 3 เดือน และได้ไม่เกิน 1 ครั้งนับจากวันที่ขอเลื่อน หากพ้นกำหนดถือว่าท่านไม่ต้องการเข้าพัก

 

อัตราค่าห้องพัก(อัพเดท ประจำปี 2557-58)

ห้องพักแบ่งเป็น 2 ช่วง   มี.ค-ก.ย           ตุ.ค-ก.พ

บ้านสนเขา 1,2,3,4,5        ราคา 600.- /800.-      จำนวน 2คน    2 เตียงนอน มีระเบียง ห้องน้ำในตัว

 

บ้านสนเขา 6,7                ราคา1,000.- /1,200.-   จำนวน 4คน    4 เตียงนอน มีระเบียง ห้องน้ำในตัว

 

บ้านปากะญอ 1,2            ราคา 1,200.- /1,500.-   จำนวน 2คน    1 เตียงนอน มีระเบียง ห้องน้ำในตัว

 

บ้านฉางข้าว 1,2,3           ราคา 1,500.- /1,800.-   จำนวน 2คน    2 เตียงนอน มีระเบียงห้องน้ำในตัว

 

บ้านวิวน้ำ 1,2                  ราคา 1,200.- /1,500.-   จำนวน 2คน    2 เตียงนอน มีระเบียงห้องน้ำในตัว

 

บ้านวิวน้ำ 3,4,5            ราคา 3,000.- /3,000.-   จำนวน 4คน    2 ห้องนอน 1 เตียงใหญ่ 2 เตียงเล็ก ห้องน้ำในตัว

 

ห้องนอนรวม 1,2            ราคา 2,000.- /2,000.-   จำนวน 6คน    1 ห้องนอน 6 เตียง ห้องน้ำในตัว

 

ห้องนอนรวม 3               ราคา 2,000.- /2,000.-    จำนวน 10คน    1 ห้องนอน 10 เตียง ห้องน้ำแยกข้างนอก

 

* ที่นอนเสริม 200.- บาท (ฟูก หมอน ผ้าขนหน)ู หากต้องการเฉพาะอย่าง คิดขั้นต่ำ 100.- บาท


* ธรรมเนียมกางเต็นท์คนละ 50.- บาท ต่อคืน โครงการไม่มีเต็นท์และอาหารให้บริการ

 

เพิ่มเติม http://www.fio.co.th/travel/watchan

 

แผนผังบ้านพัก โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
แผนผังบ้านพัก โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

 

ข้อมูลการติดต่อ

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ สำนักงานจองที่พัก สวนป่าแม่แจ่ม  โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์       291 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 50000


(เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)สำนักงานจองห้องพัก


โทรศัพท์ : 053-249 349 เวลาราชการ
โทรสาร : 053-260 072

 

สำนักงานจองที่พักโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
สำนักงานจองที่พักโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

 

งานสวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ สถานที่บริการบ้านพักและรีสอร์ท
(โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์)    หมู่บ้านห้วยอ้อ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 58130 จังหวัดแม่ฮ่องสอน       (ข้อมูลทั่วไป ที่นี่ไม่รับจองห้องพัก)


โทรศัพท์ : 053-317 606
มือถือ : 086-1813 388

 

งานสวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ สถานที่บริการบ้านพักและรีสอร์ท (โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์)
งานสวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ สถานที่บริการบ้านพักและรีสอร์ท (โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์)

 

ราคาจองมื้ออาหาร (เรียกเก็บที่โครงการ)


อาหารเช้า 100.- บาท (ข้าวต้ม กาแฟ ขนมปัง) กรณี ABF ที่นี่จะมีแค่ไข่ดาว ขนมปังเท่านั้น


อาหารกลางวัน 120.- บาท (อาหารจัดไว้ประมาณ 3 อย่าง)


อาหารเย็น 150.- บาท (อาหารจัดไว้ประมาณ 5 อย่าง พร้อมผลไม้)


การจองอาหาร โปรดแจ้งจำนวนคน มื้ออาหาร ในขณะทำการจองห้องพัก (โครงการฯไม่รับทำอาหารจานเดียว)


– การจัดซื้ออาหารโครงการจะซื้อมาจากตัวเมืองเชียงใหม่เกือบทั้งหมดและสำรองไว้ไม่เกิน 3 วัน ซึ่งอาหารจะพอดีกับรายการที่ท่านได้จองไว้


– ห้องครัวจะเตรียมอาหารไว้ก่อน 14.30 น.แล้วปรุงเมื่อท่านพร้อมทาน (ครัวปิดเวลา 20.00 น.)

 

หมายเหตุ : หากไม่จองไว้ล่วงหน้าหรือแจ้งทีหลัง โครงการฯ จะไม่จัดเตียมอาหารไว้ให้ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

ระเบียบข้อปฏิบัติในพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 

การจองที่พักสามารถสอบถามข้อมูลและติดต่อได้ที่ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ในวันเวลาราชการ


ห้ามนำสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในเขตพื้นที่โครงการ
การพักแรมค้างคืน ให้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนและกางเต็นท์ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ เท่านั้น


การใช้สถานที่เพื่อการใดๆ ต้องมิให้เป็นการเสื่อมเสียวัฒนธรรมประเพณี ห้ามใช้เครื่องเสียงและไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมเดินทางและสัตว์ป่า หลังเวลา 21.00 น.
รักษาความสะอาด และนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในจุดที่กำหนด หรือนำกลับ โครงการฯ จักขอบพระคุณมาก


ห้ามการประกอบอาหารในบริเวณห้องพัก และนำพาสัตว์เลี้ยงเข้าพักในตัวบ้าน
จอดรถในที่ที่กำหนด ไม่กีดขวางการจารจร และห้ามรถเข้าไปในสนามหญ้าทั้งหมดของโครงการฯ


ห้ามกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมโดยเด็ดขาด
โครงการฯ กำหนดวันหยุดตามราชการ หากมีปัญหาการเดินทาง โทร.086 181 33 88

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.fio.co.th/travel/watchan/index.htm
http://www.facebook.com/PasonWatchan

@trip

@trip

บริการทำเว็บ Responsive web = เว็บบนมือถือ สมาทโฟน แทปเลต คอมพิวเตอร์ เว็บเดียวที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท)
Previous post ดอยหลวงเชียงดาว
Next post สวนป่าแม่แจ่ม

One thought on “โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

Comments are closed.

Close
Click to listen highlighted text!